اخبار کشاورزی

 
 

پیوند‌های کشاورزی

چمن پایدار

این نوع چمن، با بهره گیری از تکنولوژی نوین در پایدار سازی چمن بر روی زمین؛ از زمین‌های مورد استفاده کنده نشده و پایداری خود را بر روی زمین و تحت تنش‌های فیزیکی بالا مانند ضربه، کشیدگی و... به خوبی حفظ می‌کند. 
 
(کاتاوگ، تصاویر و محاسبات اقتصادی آن به زودی در اختیار شما قرار خواهند گرفت)
 
موارد مورد استفادۀ این چمن: 
الف) کلیه ورزشگاه‌هایی که در زمین خود از چمن بهره می‌گیرند.
ب) پارک‌ها و کلیه فضاهای سبز شهری.
ج) مکان‌های بازی کودکان.