اخبار کشاورزی

 
 

پیوند‌های کشاورزی

سامانه تولید نشاء به روش هیدروپونیک

این سیستم با بهره گیری از تکنولوژی‌های نوین در زمینه تولید جوانه‌ها، بهترین و بهداشتی‌ترین شرایط محیطی را برای تولید انواع جوانه‌ها فراهم می‌کند بگونه‌ای که جوانه‌های تولید شده در این سیستم از نظر کیفیت و سرعت رشد، بسیار بالا‌تر از همنوعان خود در شرایط جوی خارج از سیستم یا گلخانه می‌باشند. 
 
(مشخصات کلی این سیستم، با دستگاه تولید علوفه به روش هیدروپونیک مشابه است - کاتاوگ، تصاویر و محاسبات اقتصادی آن به زودی در اختیار شما قرار خواهند گرفت) 
 
موارد مورد استفادۀ این سیستم:
الف) تولید نشاء کلیه صیفیجات
ب) تولید نشاء گل‌های زینتی و آپارتمانی
ج) تولید انواع قلمه‌های باغی