کارآفرینی و اجرای پروژههای پژوهشی

 

این مکان متعلق به ذهن خلاق شماست.
ما نیز سعی بر تقویت و حمایت آن داریم.
 

کارآفرینی :  ( Entrepreneurship)

به فرآیند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از آن اطلاق می‌شود.

 


 
در این بخش، علاوه بر جملات تقویت کنندۀ روحیه، در بخش محصولات؛ مقالاتی درباره کارآفرینی، بازاریابی، فروش، تصاویر و فیلم‌های تبلیغاتی شرکت‌های مختلف دنیا جهت ایده برداری و... جهت تقویت روحیه خلاقانه شما و توانایی بهبود فروش و بازاریابی شما قرار دارد.
 
 
« هوش خود را بسنجید »