دانلود بخش دیگر خدمات

در این بخش نرم افزارها و وبسایت‌های برطرف کنندۀ نیازهای عمومی مورد نیاز قرار دارند که به مرور، تکمیل خواهند شد.
جهت دریافت نرم افزارهای تخصصی، به صفحۀ دانلود آن بخش (پزشکی / کشاورزی) مراجعه نمایید.
کلیه نرم افزارها بصورت فشرده (zip) می‌باشند.
 
فرم دریافت نمایندگی: دانلود
 
نرم افزارهای عمومی: 
1- نرم افزار Adobe Acrobat Reader v10.01
جهت مشاهدۀ فایل‌های PDF ، حجم: 47.5MB ... دانلود
 
2- نرم افزار WinRAR v4.1.65 Full Version
جهت گشودن فایل‌های فشرده یا فشرده سازی فایل ها ، حجم: 2MB ... دانلود 
 
3- نرم افزار WinZip Pro v15.0 + Keygen
جهت گشودن فایل‌هایی فشرده یا فشرده سازی فایل‌ها، حجم: 18.9MB ... دانلود
 
4- نرم افزار بدون نیاز به نصب نرمش‌های محل کار Narcis Exercise
رایگان، از شرکت نارسیس؛ حجم: 1.8MB ... دانلود
 
5- وبسایت آنلاین تعیین میزان تابش اشعه UV در مناطق مختلف در ساعات مختلف: UV-Awareness