نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی

نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی
قم - اول اردیبهشت 1391
 
 
در این همایش یک کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان آشنایی با علوفه هیدروپونیک و کاربرد مفید آن در تغذیه دام برگزار شد که با استقبال بسیار خوبی از متقاضیان مواجه گردید.