نخستین کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته

نخستین کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته
قم - 28 بهمن 1390
 
در این کنگره، سامانه تولید علوفه به روش هیدروپونیک و ارگانیک بصورت پوستر ارائه شد.
همچنین جایگزینی علوفه جو به جای بخشی از دانه جو در جیره نیز بصورت سخنرانی ارائه گردید.
 
خبر طراحی و تولید این سامانه از خبرگزاری مهر مخابره و از پیک بامدادی (رادیو ایران) پخش گردید.
 
 
کنگره ملی گاوهای شیری - پوستر
 
کنگره ملی گاوهای شیری - سخنرانی
 
کنگره ملی گاوهای شیری - پوستر