دانلود بخش دیگر خدمات

در این بخش نرم افزارها و وبسایت‌های برطرف کنندۀ نیازهای عمومی مورد نیاز قرار دارند که به مرور، تکمیل خواهند شد.
جهت دریافت نرم افزارهای تخصصی، به صفحۀ دانلود آن بخش (پزشکی / کشاورزی) مراجعه نمایید.
کلیه نرم افزارها بصورت فشرده (zip) می‌باشند.
 
فرم دریافت نمایندگی: دانلود
 
نرم افزارهای عمومی: 

1- نرم افزار Adobe Acrobat Reader
جهت مشاهدۀ فایل‌های PDF
 
2- نرم افزار WinRAR
جهت گشودن فایل‌های فشرده یا فشرده سازی فایل ها 
 
3- نرم افزار WinZip
جهت گشودن فایل‌هایی فشرده یا فشرده سازی فایل‌ها
 
4- نرم افزار بدون نیاز به نصب نرمش‌های محل کار Narcis Exercise
رایگان، از شرکت نارسیس
 
5- وبسایت آنلاین تعیین میزان تابش اشعه UV در مناطق مختلف در ساعات مختلف: UV-Awareness