دانلود بخش پزشکی

در این بخش، نرم افزارهای تخصصی و رایگان مرتبط با پزشکی جهت دانلود قرار دارند.
تقاضا می‌شود نرم افزارهایی که نیاز به خرید لایسنس دارند را با مراجعه به وبسایت شرکت سازنده، بصورت قانونی تهیه فرمایید. در این مکان صرفا به معرفی کوتاه نرم افزار پرداخته خواهد شد.
نرم افزارهایی که امکان خرید آن‌ها در ایران به دلیل تحریم وجود ندارند، بصورت رایگان جهت دانلود قرار داده می‌شوند.
جهت دانلود نرم افزارهای عمومی، به بخش دانلود خدمات دیگر مراجعه نمایید.
 
فرم دریافت نمایندگی: دانلود
 
کلیه نرم افزار‌ها بصورت فشرده (zip) می‌باشند.
 
نرم افزارهای تخصصی:

Coming Soon