اخبار کشاورزی

لیست نمایندگان بخش کشاورزی

درصورتیکه تمایل به دریافت نمایندگی در استان مورد نظر خود را دارید؛ با تکمیل
فرم نمایندگی، درخواست خود را جهت بررسی برای ما ارسال نمایید.
 
پس از بررسی (تا حداکثر یک هفته) پاسخ را برای شما ارسال خواهیم نمود.
در صورت مثبت بودن، قرارداد نمایندگی جهت مطالعۀ اولیه ارسال خواهد شد.
 
فرم word درخواست نمایندگی بخش کشاورزی را از لینک زیر دانلود نمایید:

 
 
 
 
 

 
1- آقای بهارجاه - تهران
    (عضو تعاونی و عضو انجمن مخترعین استان تهران)
    تماس مستقیم: 
    3409 177 912 98+
    708 71 668 21 98+
    709 71 668 21 98+ :Fax
    ali.baharjah@yahoo.com
 

 
2- آقای نظری زاده - خراسان رضوی (مشهد)
    (عضو تعاونی، دکتری تغذیه دام و مدیر بخش تغذیه دام)
    تماس مستقیم:
    2844 514 915 98+
    hasan.nazarizade@gmail.com 
 

 
3- آقای مشتاقی - گلستان و مازندران
    (عضو شبکه خدمات محصولات ارگانیک)
    تماس مستقیم:
    2618 270 911 98+
    moshtaghi.r@gmail.com
  

 
4- آقای بنیادی دهکردی - چهارمحال و بختیاری   
    (کارشناس MBA)
    تماس مستقیم:
    1211 181 913 98+
    mohsen_bo24@yahoo.com
 
 
 

 
5- سرکار خانم حاتمی - خراسان شمالی (بجنورد)
   (کارشناس ارشد خاک شناسی - بیولوژی و بیوتکنولوژی)
   تماس مستقیم:
   1691 064 938 98+
   7151 224 584 98+
   soheilahatami1360@gmail.com