اخبار کشاورزی

پیوند‌های کشاورزی

سامانۀ تولید نشاء به روش هیدروپونیک

 
این سامانه در کلیه ابعاد به سفارش مشتری قابل ساخت می‌باشد.
 
سامانۀ تولید نشاء

سامانۀ تولید نشاء

 
سایر محصولات بخش کشاورزی:
 
 
 
 
 

 
جهت دریافت خدمات کشاورزی مانند کود، سم و بذر (اعم از شیمیایی یا ارگانیک) به بخش خدمات کشاورزی مراجعه نمایید.