اخبار کشاورزی

سامانۀ تولید نشاء به روش هیدروپونیک

 
این سامانه در کلیه ابعاد به سفارش مشتری قابل ساخت می‌باشد.
 
سامانۀ تولید نشاء

سامانۀ تولید نشاء

 
سایر محصولات بخش کشاورزی:
 
 
 
 
 

 
جهت دریافت خدمات کشاورزی مانند کود، سم و بذر (اعم از شیمیایی یا ارگانیک) به بخش خدمات کشاورزی مراجعه نمایید.