لیست نمایندگان بخش پزشکی

درصورتیکه تمایل به دریافت نمایندگی در استان مورد نظر خود را دارید؛ با تکمیل
فرم نمایندگی، درخواست خود را جهت بررسی برای ما ارسال نمایید.
 
پس از بررسی (تا حداکثر یک هفته) پاسخ را برای شما ارسال خواهیم نمود.
در صورت مثبت بودن، قرارداد نمایندگی جهت مطالعۀ اولیه ارسال خواهد شد.
 
فرم درخواست نمایندگی بخش پزشکی را از لینک زیر دانلود نمایید:
 
 
 

 
1- آقای حسن نظری زاده - مشهد
    (عضو تعاونی)
    تماس مستقیم:
    2844 514 915 98+
    hasan.nazarizade@gmail.com